0

(0)
TGR-244  Rust Remover

TGR-244 Rust Remover


น้ำยากัดและกันสนิม   รวมขั้นตอนการกัดสนิม  และขั้นตอนการเคลือบฟอสเฟต  มาเป็นขั้นตอนเดียวกันเหมาะที่จะใช้กับงานเหล็กทุกประเภทและชิ้นงานจะไม่ขึ้นสนิมภายใน  2  เดือน  โดยประมาณเมื่ออยู่ในตัวอาคาร หรือ 3-7 วัน ในที่ที่มีความชื้นสูง
SKU
TGR-244
น้ำหนัก
10 กรัม
ราคา
10 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน