0

(0)
TGR-256 Rust Inhibitors

TGR-256 Rust Inhibitors


น้ำมันกันสนิมเป็นน้ำมันกันสนิมเหล็กทั่วไป  หรือชิ้นงานที่ต้องการกันสนิมเป็นระยะเวลานาน  มีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อน  ไม่เหนียวหรือหนืดจนเกินไป  ไม่ไวไฟชิ้นงานที่ผ่านการจุ่ม แล้วจะไม่เกิดสนิมอีกระยะเวลา 2 ปี ในสภาวะที่ชิ้นงานสัมผัสกับความชื้น
SKU
TGR-256
น้ำหนัก
10 กรัม
ราคา
10 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน