0

(0)

จารบีตัวหนอน Tiger  TG-10  Pin Bushing Track Roller EP Grease (Cartridge)
   จาระบีอเนกประสงค์มาในรูปของตัวหนอน 400g. เหมาะสำหรับจัดงานทั่วไปที่ไม่มีความร้อนสูง ทนน้ำได้ดี ป้องกันการสึกหรอ และ         การชะของน้ำ ใช้กับลูกปืนและจุดงานที่ต้องการหล่อลื่น
   - อุณหภูมิที่ใช้งาน -25 ~ 120°C
   - จุดหยด >185ºC


  

  TG-32 HEAVY DUTY LITHIUM COMPLEX GREASE (Cartridge)
  จาระบีหล่อลื่นตัวหนอนทนความร้อนรับแรงกดได้ดีคงตัวเยี่ยมเหมาะสำหรับลูกปืนทุกประเภทที่ ต้องรับแรงกดกระแทกเช่นมอเตอร์          ไฟฟ้าหรืองานทั่วไปที่ต้องการอายุการอัดเติมจาระบให้ยาวขึ้น และ เป็นไขสบู่เชิงซ้อนใช้งานสะดวกไม่เลอะมือสามารถใช้กับกระบอก    อัดจาระบีได้
  - อุณหภูมิที่ใช้งาน -20 ~ 180°C
  - จุดหยด +262°C

 

 TG-44 HI-TEMP Super Bearing Grease (Cartridge)

  จาระบีใช้กับประเภทรอบจัด เป็นจาระบีที่ผลิตจากสารอุ้มน้ำมันสบู่ เชิงซ้อน ทนร้อน และ ทนน้ำได้ดี เหมาะกับรอบจัดที่ใช้งานหนักใน     สภาวะที่มีฝุ่นน้ำโคลนมีสารยึดเกาะสูง ไม่ไหลออกนอกลูกปืนป้องกันสนิม และการกัดกร่อน ไม่เปลี่ยนให้เป็นกากดำ เมื่อเจอความร้อน    สำหรับงานหล่อลื่นหนัก และลูกปืนทั่วไป เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ, สิ่งพิมพ์, คอนกรีตอาหารสัตว์, น้ำตาล, เหมืองแร่       และ อื่นๆ

  - อุณหภูมิที่ใช้งาน -20 ~ 250°C
  - จุดหยด  270°Cปืนอัดจารบี

 SKF Grease Gun (รุ่น TLGH1)

 ปืนอัดจารบี ใช้กับจารบีหลอด 400g.