บริษัท ไทเกอร์ รีช ซิสเต็ม จำกัด


จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2544 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่   
55/9  หมู่ 5  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110


ความชำนาญเราคือ บริษัทที่มีความชำนาญ และมีสินค้าหลากหลายมากที่สุด ในงานหล่อลื่นเครื่องจักร, เครื่องกล, เคมี, สเปรย์อุตสาหกรรม ที่ครบวงจรการผลิต

รวมทั้งเกี่ยวกับงาน Diecasting ประเภทงานหล่อหลอมอลูมิเนียมและโลหะ, เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรม, 

การหลอมโลหะ ทุกประเภทรวมถึงตะแกรงอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ และงานปั้มขึ้นรูปอีกด้วย

ประสบการณ์


บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ ซึ่งได้รับการยอมรับถึงการบริการที่รวดเร็วฉับไวและสินค้าดีมีคุณภาพ

เราคำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ
  บจก.ไทเกอร์ รีช ซิสเต็มส์


55/9 ซอยราษฎร์ทูลเกล้า หมู่ 5 

ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง 

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110


 โทร        :   02-9369017-8

 โทร/ FAX : 02-9369019

 สายด่วน :   062-5565281 

                    098-5678924
ID Line : @tigerrich© Copyright 2016 Tiger Rich Systems Co.,Ltd. All Rights Reserved.